Technologie pro uzavírání velkých cév ve veterinární medicíně – komplexní řešení s resterilizovatelnými nástroji