POWEREDGE

Bipolární laparoskopické instrumenty pro ligaci cév do 7mm